ក្រសួងសុខាភិបាល ស្នើឱ្យដាក់កម្មករ-និយោជិត ដែលត្រឡប់មកពីស្រុកកំណើតឲ្យនៅដាច់ដោយឡែក១៤ថ្ងៃជាកំហិត !

0
324

ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញលិខិតមួយស្នើក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ សូមចាត់វិធានការសហការជាមួយរោងចក្រ សហគ្រាស និងក្រុមហ៊ុននានា ដាក់កម្មករ-​និយោជិត ដែលមិនគោរពបទបញ្ជារាជរដ្ឋាភិបាល ហើយចចេសទៅលេងស្រុកអំឡុងចូលឆ្នាំនោះ ឱ្យនៅដាច់ដោយឡែករយៈពេល១៤ថ្ងៃជាកំហិតសិន មុននឹងឱ្យពួកគេចូលធ្វើការវិញ។

វិធានការនេះ ធ្វើឡើងដើម្បីកុំឱ្យមានការចម្លងរាតត្បាតជំងឺកូវីដ-១៩ ចូលក្នុងសហគមន៍, សូមអានលិខិតរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលទាំងស្រុង ដូចខាងក្រោម ៖​